ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก / นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายทางธุรกิจ
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายทางธุรกิจ

1.1) นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

1. ข้อมูลที่เว็บไซต์ทำการบันทึก : ชื่อและนามสกุล เบอร์โทร อีเมล์ และ IP address

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ***เราจะไม่บันทึก ข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าไว้บนเซิร์ฟเวอร์***

3. เราจะทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี และทำการลบออกจากระบบ

4. เราจะไม่มีนโยบายการแบ่งปันหรือจัดส่งข้อมูลให้แก่บริษัทหรือ องกรณ์ใดทั้งสิ้น เว้นแต่คำสั่งทางกฏหมาย

5. ลูกค้าสามารถติดต่อไป ทางอีเมล nlohapitak@gmail.com เพื่อขอทำการแก้ไขข้อมูลได้ หรือคลิกที่หัวข้อ “ติดต่อเรา”


1.2) ในส่วนของนโยบายทางธุรกิจ (Business Policy)

1. นโยบายการคืนเงิน

- ร้านค้าสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

2. นโยบายการยกเลิกให้บริการ

- ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อหลังจากทำการชำระเงินไปแล้ว และไม่มีนโยบายเปลี่ยนหรือคืนเงินเมื่อชำระแล้วทุกกรณี

3. นโยบายการบริการเมื่อชำระเงินแล้ว

- หลังจากลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้บริการลงโฆษณาได้ทันที (กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิตร) และสามารถใช้บริการได้ภายใน 2 วันทำการเมื่อชำระเงินผ่านการโอนเงิน