ลืมรหัสผ่าน

ลงประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น กรอบละ 45 บาท

ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ได้ในวันถัดไป

หนังสือพิมพ์ วันบิสสิเนส ใบอนุญาตเลขที่ สสช 76/2562

ติดต่อสอบถาม แจ้งปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อ 098-281-1599 หรือ ส่งอีเมลมาที่ nlohapitak@gmail.com
หนังสือพิมพ์ วัน บิสสิเนส เป็นหนังสือพิมพ์รายวันออนไลน์ ที่มีผู้ลงโฆษณามากที่สุดเป็นลำดับต้นๆ สามารถลงประกาศโฆษณาออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเลือกลงประกาศโฆษณาได้ 3 แบบ ดังนี้

1 ลงประกาศโฆษณาตาม template สำเร็จรูป ลงโฆษณาได้ทีละ 1 กรอบ
2 ลงประกาศโฆษณาด้วยรูปภาพ JPG, JPEG, PNG หรือไฟล์ PDF ลงโฆษณาได้ทีละหลายกรอบพร้อมกัน
3 ลงประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (ปิดงบประจำปี) ลงโฆษณาได้หลายกรอบพร้อมกัน
โดย download excel และกรอกข้อมูลลงตามที่กำหนดไว้


วิดิโอสาธิตการลงโฆษณา

หลักในการลงประกาศหนังสือพิมพ์

มติทั่วไป ลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนวันจัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ได้แก่
- เชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
- เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น
- เปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือ อำนาจกรรมการ
- เปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัท
- ชำระบัญชี

มติพิเศษ ลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนวันจัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน ได้แก่
- เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ, แก้ไขข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนจดทะเบียน
- แก้ไขชื่อ, ย้ายที่ตั้งสำนักงาน
- เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
- เลิกกิจการ, ควบกิจการ

หมายเหตุ: สำหรับงบการเงินสิ้นสุดรอบ 31 ธันวาคม 2560 จะต้องลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ช้าสุดไม่เกินวันที่ 22 เมษายน 2561


คำถามที่พบบ่อย

1. หนังสือพิมพ์ เครือข่ายบัญชีมีความน่าเชื่อถือขนาดไหน สามารถลงประกาศได้หรือไม่

ตอบ หนังสือพิมพ์ เครือข่ายบัญชี ได้จดแจ้งการพิมพ์อย่างถูกต้อง และได้รับใบอนุญาตเลขที่ใบอนุญาต สสช27/2558 ISSN 2408-2015

2. ทำไมขนาดของหนังสือพิมพ์เป็น A4

ตอบ เราได้ขออนุญาตจัดพิมพ์เป็นแผ่น ดังนั้นเป็น A4 จึงใช้ได้ นอกจากนี้จัดทำเป็น A4 เพื่อง่ายต่อการเก็บรักษา กระดาษ A4 มีความคงทนกว่ากระดาษหนังสือพิมพ์

3. หนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่น หมายถึงอะไร

ตอบ หมายถึงหนังสือพิมพ์ที่มีจำหน่ายในท้องถิ่นนั้นๆ โดยหนังสือพิมพ์ เครือข่ายบัญชี เปิดให้ประชาชนทั่วประเทศดาวโหลดได้ ดังนั้นจึงถือเป็นหนังสือพิมพ์ที่สามารถลงประกาศได้ทั่วประเทศ

4. ปัจจุบันยังคงต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมหรือไม่

ตอบ ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 พ.ศ. 2551 ยังคงบังคับให้ลงประกาศหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งถ้าบริษัทไม่ได้ลงประกาศจะมีความผิด เช่น ในการชำระบัญชีถ้าไม่มีการลงประกาศหนังสือพิมพ์จะมีโทษปรับไม่เกิน 80,000 บาท โดยค่าปรับอื่นๆ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ตารางค่าปรับกรมพัฒน์

5.แปลงไฟล์ .PDF เป็นไฟล์รูปภาพ .JPG เพื่อเอามาลงลงประกาศแบบรูปภาพยังไง

ตอบ สามารถแปลงไฟล์ได้ง่ายๆ ผ่าน Web site https://jinapdf.com/thai/pdf-to-jpg-file.php

6.เราจะค้นหาประกาศที่ลงได้หรือไม่ ว่าประกาศของเราอยู่ที่หน้าใดของหนังสือพิมพ์

ตอบ ให้ลูกค้ากดเปิดไฟล์หนังสือพิมพ์ของวันที่ลงประกาศ แล้วกด Ctrl +F ที่แป้งพิมพ์ จะมีช่องเล็กๆให้พิมพ์ชื่อบริษัทเพื่อค้นหา โปรแกรมจะค้นหาให้ ในกรณีนี้ใช้ได้เฉพาะลงประกาศที่ Template ของ Web site เท่านั้น

หากเป็นการลงประกาศแบบไฟล์รูปภาพ .JPG จะไม่สามารถค้นหาได้


สนใจพื้นที่โฆษณา ติดต่อ 098-2811599 หรือ Email : nlohapitak@gmail.com